SABBATSBERG

Medborgarplatsen 25, GÖTA ARK 118 72 Stockholm | Hiss A, plan 8